Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

tel. 517 510 128

e-mail: [email protected]

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin sklepu www.camp-support.pl

I. Postanowienia ogólne
Regulamin sklepu internetowego www.camp-support.pl określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i reklamacji oraz ogólne zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.camp-support.pl (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem).
Sklep prowadzony jest pod adresem internetowym www.camp-support.pl i jest własnością firmy FHU PC-Electronics Robert Rembelski

II. Przedmioty transakcji
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez stronę internetową są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie WWW sklepu internetowego www.camp-support.pl w chwili składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.
Oferta prezentowana na stronie internetowej sklepu jest na bieżąco aktualizowana i ma charakter wiążący.

III. Składanie zamówień
Zamówienia może dokonać osoba fizyczna lub firma.
Składanie zamówień w sklepie Internetowym www.camp-support.pl odbywa się za pośrednictwem:
- wypełnienia formularza znajdującego się na stronie sklepu
- wysłanego e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu
- kontaktu telefonicznego.

Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronie sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (nowi Klienci).
Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu lub przesłanie e-mailem danych niezbędnych do utworzenia takiego konta. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie:
-imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu
-numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez Sklep przyjęte do realizacji.
W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.
Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 p 1 w związku z art. 61 p 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

IV. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
Prawidłowo złożone zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mail  otrzymanym po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
Ponadto, w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, Sklep może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub, które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności, zostaną przez Sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Złożone przez Klienta zamówienie uważane jest za zatwierdzone i przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone w sposób określony w pkt. 1 i nie zostanie przez Sklep anulowane zgodnie z pkt. 2 powyżej.
Przy obliczaniu powyższych terminów nie bierze się pod uwagę okresu pomiędzy godz. 16.00 w piątek a godz. 8.00 w poniedziałek oraz pomiędzy godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 8.00 w dniu roboczym następującym po takim dniu.

V. Płatności oraz dostarczanie zamówionych produktów
Płatności za zamówiony towar łącznie z kosztami przesyłki można dokonać przedpłatą na konto bankowe lub zapłacić „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki. Przy opcji przedpłaty towar zostanie wysłany po wpłynięciu pieniędzy na konto.
Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. 
Czas realizacji wynosi od 1 do 28 dni roboczych. Część towarów znajduje się w naszym magazynie. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile będzie wynosił czas realizacji twojego zamówienia, zapytaj sklep.
Zamówione towary można również odebrać osobiście w naszej firmie bez ponoszenia dodatkowych kosztów wysyłki po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci.
Wystawiamy Paragony lub Faktury VAT.

VI. Zwroty towarów
Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz możliwość zwrotu zakupionego towaru (w oryginalnym opakowaniu bez widocznych śladów używania) w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny (ustawa z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów). Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne Oświadczenie Zwrotu. Towar należy odesłać w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym. Zwrot zamówionego towaru, następuje na koszt Klienta.
Sklep zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar (w oryginalnym opakowaniu) w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest otrzymanie przez nas towaru. Zwrotu dokonamy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie dowodu zakupu (paragonu lub kopii faktury).
Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

VII. Reklamacje
W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.camp-support.pl” są fabrycznie nowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e mailem lub telefonicznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
Podstawę do reklamacji stanowi karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta oraz dowód zakupu towaru.
Reklamacje należy złożyć pisemnie przesyłając ją e-mailem, listem poleconym lub osobiście w siedzibie firmy.
Reklamacje złożone przez Klienta z uwagi na niezgodność szaty graficznej opakowań towarów z ich zdjęciami i opisami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu nie będą przez Sklep rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

VIII. Ochrona prywatności
Wszelkie podane przez Klienta dane w szczególności adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez Sklep z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością strony www.camp-support.pl zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

IX. Postanowienia końcowe
Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów mogących wyniknąć z umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
 

Koszt wysyłki
Firma FHU PC-Electronics proponuje dwa następujące rodzaje wysyłki:
1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, przedpłata wynosi   15 pln
2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, pobranie wynosi     20 pln


Czas realizacji zamówienia
W zależności od rodzaju zamówionego towaru czas realizacji wynosi od 1 do 28 dni roboczych.

 
Możliwość konsultacji przez telefon !!!
Zapraszamy do składania zamówień telefonicznie wtedy jesteśmy w stanie doradzić zakup.

Witryna stworzona na platformie